2014 | Actualisatie Baseline model Rijntakken
Rijkswaterstaat WVL streeft ernaar voor heel Nederland hydraulische modellen (TRIWAQ, DELFT3D, WAQUA, SOBEK) op te zetten in het alomvattende Deltamodel. De basis voor al deze modellen is de Baseline database. De Baseline database beschrijft zeer nauwkeurig de topografie en het landgebruik van riviergebieden, estuaria en kusten. Natuurlijke en/of kunstmatige veranderingen in de grote rivieren en in hun uiterwaarden maken een actualisatie van de database noodakelijk, in het kader van hoogwaterveiligheid. Immers is dit Baseline model uitgangspunt bij het toetsen van de primaire waterkeringen. Voor de Rijn, Maas, Rijn-Maasmonding, IJssel-Vechtdelta en het IJsselmeer zijn in de afgelopen jaren modelschematisaties aangemaakt, de zogenaamde 4e generatie modellen behorende bij de Hydraulische Randvoorwaarden 2006.
In 2013 heeft Rijkswaterstaat Oost Nederland het project ‘Actualisatie Baseline 2013’ in het leven geroepen. Geospace, Kragten, Rivierkundig Advies en Acima kregen de opdracht om 24 maatregelen te bouwen om zo het Baseline model van het binnen- en buitendijkse gebied van Nederrijn, Lek, Waal, IJssel, Zwarte Water weer actueel te maken. GeoSpace heeft 12 van deze maatregelen gebouwd. De meest omvangrijke maatregel was de Ruimte voor de Rivier maatregel van de Bemmelsche Waard. Hier is een haven aangelegd, een groot bouwterrein opgespoten en zijn een aantal meren aangelegd. De maatregel zou een flink lagere waterstand tot gevolg moeten hebben en is van invloed op de afvoerverdeling in IJssel, Waal en Lek omdat de Bemmelsche Waard zo dicht bij het splitsingspunt ligt. Zie onderstaand figuur voor een hoogtemodel van het ingreepgebied.

Ruimte voor de Rivier maatregel Bemmelsche Waard is onderdeel van actualisatie Baseline model Rijntakken