2014 | Bouw Maas modellen (Baseline en WAQUA)
Rijkswaterstaat en Deltares beheren de topologische modellen van zoete wateren in Nederland. De modellen zijn opgebouwd in GIS, sinds 2011 volgens het 5e generatie Baseline protocol. Hiervan worden elk jaar WAQUA-referentiemodellen afgeleid voor ondermeer hoogwatervoorspellingen. Voor 2014 heeft Deltares het bouwen van de Baseline- en WAQUA-modellen uitbesteed aan GeoSpace en het voorspellen van waterstanden bij verschillende afvoeren aan Agtersloot Hydraulisch Advies. Als eerste is het actuele maasmodel (j14_5) gebouwd op basis van het model van vorig jaar (j13_5). Vervolgens is er een model gebouwd voor Waterwet vergunningverlening (beno14_5) waarin ook de maatregelen zijn opgenomen die in de toekomst worden uitgevoerd (o.a. ingrepen van de Maaswerken en Ruimte voor de Rivier maatregelen). Tenslotte is er een variant gemaakt waarbij de bedijkte gebieden niet kunnen inunderen (beno_mknov14_5).

Verschil in waterstand van Maas bij stationaire afvoeren
Verschil in waterstand op rivier-as van Maas bij vier stationaire afvoeren