2017 | Bouw Baseline Maas modellen Grensmaas project

Het Grensmaas project strekt zich uit over 43km Maas vanaf Maastricht tot Echt-Susteren. Op 11 locaties aan Nederlandse zijde wordt de doorstroom van de Maas verbeterd door  hoogwatergeulen aan te leggen en door plassen te graven. Daarnaast worden er dijken versterkt. Hierdoor neemt de veiligheid tegen overstromingen toe en wordt veel nieuwe natuur gecreëerd. Het geheel wordt betaald door verkoop van 54 miljoen ton hoogwaardig grind dat wordt gewonnen door Consortium Grensmaas. Het project is in 2008 van start gegaan en is in 2024 klaar.

Omdat er op verschillende locaties wordt gegraven ontstaat telkens een andere situatie. Periodiek moeten de hydraulische effecten, met name de veiligheid bij eventueel hoogwater, getoetst worden. GeoSpace heeft opdracht gekregen om het door Rijkswaterstaat beheerde Maasmodel van 2017 (j17_5-v2) te actualiseren naar de situatie zoals deze was in juni 2017, zoals deze volgens prognose zal zijn eind 2017 en zoals deze zalk zijn als het klaar is.

Een van de locaties is het dorp Visserweert op de rechteroever van de Maas waar en forse stroomgeulverbreding en de aanleg van een nevengeul ten oosten van het dorp gepland zijn. In onderstaande figuur is de bodemhoogte van de verschillende situaties aangegeven.

Bodemhoogte verschillende situaties Visserweert. Van links naar rechts: juni 2017,  prognose december 2017, Eindplan, topografische ligging Visserweert.